BCC Consult

BCC Consult BV, Bureau voor Correctief Casemanagement, is een innovatief en dynamisch projectbureau. BCC Consult schiet te hulp daar waar correcties in relatie tot het gestelde doel nodig zijn. Het spreekt voor zich dat afhankelijk van het doel de “correctie” in engere en/of bredere zin kan plaats vinden. Bijvoorbeeld  het geven van gedragstrainingen om jongeren om te leren gaan met het “nee’’ zeggen of  het detacheren van een projectleider om overlast en hinderlijk gedrag in kaart te brengen.


BCC Consult richt zich met name op de volgende producten

  • Begeleiding & Toezicht
  • Re-integratie & Trainingen
  • Detachering
  • Rapportages in een justitieel kader
Logo BCC Consult - lets go on