BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Budgettering

Het doel van de interventie is dat de deelnemer meer kennis en inzicht krijgt in zijn inkomsten en uitgaven, administratie en dat hij vaardigheden leert om planmatig geld te beheren. De interventie kan in sommige gevallen ook gezien worden als een voorbereiding op een schuldhulpverleningstraject. In de praktijk blijkt dat mensen met problematische schulden zoveel in beslag worden genomen door de problemen, dat ze niet in staat zijn zich te interesseren voor een baan of sollicitaties. Bovendien lijkt solliciteren voor schuldenaars vaak doelloos; zodra meer inkomen wordt gegenereerd, leggen schuldeisers beslag op de extra inkomsten. Daarnaast veroorzaken problematische schulden in veel gevallen relationele, sociale en psychische problemen. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op het functioneren in de maatschappij en de arbeidsparticipatie.

Logo BCC Consult - lets go on