BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Agressieregulatie

Het doel van deze training is het voorkomen en/of beëindigingen van gewelddadig gedrag. Inzicht krijgen in je eigen gedrag en agressieketen, door het leren van cognitieve vaardigheden waarmee je invloed kan uitoefenen over je eigen denken, gedrag en agressie. Je leert gedragsvaardigheden aan waarmee je risicosituaties zonder geweld kan tegemoet treden. De training is samengesteld voor degene die iets willen doen aan hun agressieve gedrag, aan hun impulsief geweldgedrag op personen of situaties. De training wordt ook gegeven in een verplicht (justitieel) kader voor daders die wegens overlast en/of (groeps) geweldsdelict veroordeeld zijn, en dan voornamelijk plegers van ‘lichtere’ geweldsdelicten zoals agressief gedrag in het verkeer, ruzie, medeplichtigheid na een vechtpartij, en dergelijke.

Na het volgen van de agressieregulatie training weet de deelnemer dat hij tijdig kan ingrijpen als zijn woede zich opbouwt, met behulp van factoren in zijn persoonlijke situatie die hem beschermen tegen betrokkenheid bij een gewelddadige situatie. Hij zal bewust worden van het belang van ingrijpen in zijn agressieketen omdat de consequenties van geweld op de lange termijn nadelig voor hem zijn en omdat hij heeft geleerd wat de consequenties van geweld voor slachtoffers zijn. De deelnemer weet welke situaties conflictescalerend zijn en wat hij moet doen om deze situaties uit de weg te gaan. Hij weet dat hij ook zelf, de voorheen risicosituaties kan beïnvloeden door de-escalerende technieken te gebruiken als hij in conflict met een ander raakt.

Logo BCC Consult - lets go on