BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Sociale vaardigheden

Veel mensen komen in de problemen omdat zij sociale vaardigheden op een aantal leefgebieden missen. Soms komen ze daardoor ook met justitie in aanraking. In veel gevallen zijn de aard en omstandigheden van de handelingen van dien aard dat het zinvol is om bepaalde sociale vaardigheden te leren. Zo kan competentievergroting bijdragen aan recidivevermindering. Het doel van de Sociale Vaardigheidstraining is dat de deelnemer praktische en sociale vaardigheden op alledaagse levensgebieden aanleert en versterkt. Daardoor kan hij beter overweg met zijn taken van het dagelijks leven, op zijn werk, op school, herkent hij zijn gedragstekorten en kan hij deze met gedragsalternatieven bijstellen.

De interventie bestaat uit training van de volgende vaardigheden. Luisteren; nee zeggen tegen risicovolle voorstellen van (vrienden/kennissen); gedragsregels voor onderhandelen; kritiek geven en ontvangen; positieve beïnvloeding van groepsbesluiten; beheersing van risicovolle situatie. Na het volgen van de training heb je kennis van de invloeden van je eigen denken, voelen en doen op de dagelijkse situaties waarin je verkeerd. De training leert je verband tussen denken, voelen en doen en weet dat je daar invloed op kan uitoefenen door je eigen gedachtepatroon te analyseren en technieken te leren om wijzigingen in zijn (antisociale) cognities aan te brengen.

Logo BCC Consult - lets go on