BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Omgang met straatcultuur

Vele, met name oudere, buurtbewoners voelen zich onveilig en geïsoleerd, maken nauwelijks deel uit van het publieke domein en hebben geen raakvlak met de jeugd in hun wijk. Groepen jongeren verzamelen met grote regelmaat in de wijk en zij nemen steeds meer beslag op de omgeving en bezorgen de buurt, vaak onbedoeld, veel overlast. Bewoners voelen zich dan onmachtig om hun ergernis/frustratie op een constructieve wijze te ventileren naar de jongeren, uit angst voor agressieve reacties en vermoedelijk ook uit angst voor hun eigen agressie. Daarnaast voelen zij zich onbegrepen en/of niet serieus genomen door de plaatselijke autoriteiten. Opgekropte spanningen worden dikwijls met de nodige emoties geuit en hebben veelal een averechts effect. De buurt is hun thuis niet meer, hun thuis maakt geen deel meer uit van de buurt. Doel van de training is dat de deelnemers handvatten krijgen waarmee zij (weer) grip hebben op hun omgeving en zij zich weer thuis voelen in hun buurt.

Zij zullen beter in staat zijn om

  • gevoelens van ergernis en onmacht te hanteren
  • de jongeren op adequate wijze aan te spreken
  • om te gaan met agressie op straat
  • te bemiddelen bij conflicten

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot meer mondige en vaardige bewoners, zo mogelijk tot een sociale activering die een olievlekwerking heeft naar de buurt als geheel.

Logo BCC Consult - lets go on