BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Huiselijk geweld

Het programma leert daders (meestal mannen) om samen te leven met anderen zonder zich gewelddadig te gedragen. Het programma is gebaseerd op de Terugval Preventie Methode met specifieke aandacht voor machtsverhouding in het algemeen en verhouding tussen man en vrouw in het bijzonder. Relationeel geweld wordt daarin gezien als aangeleerd gedrag dat (onbewust) als middel wordt gebruikt om macht en controle uit te oefenen in een relatie.

Het is een inzichtgevende training, waarbij het delictscenario centraal staat: De deelnemer ziet stapsgewijs zijn gedrag, gevoelens en de direct aanleidingen onder ogen. Dit moet leiden tot meer inzicht in de factoren die een rol speelden in de directe aanloop tot de agressieve actie. Hierna kan de deelnemer leren beter met die factoren om te gaan en zich verzekeren van steun van anderen, waar het hem zelf (nog) niet lukt.

Logo BCC Consult - lets go on