BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Rapportages in justitieel kader

BCC Consult biedt aan uw organisatie de mogelijkheid om de (tijdelijke) overload aan voorlichting- en vroeghulpinterventierapportages, waar uw medewerkers regulier niet aan toe komen, te schrijven. Omdat onze medewerkers een justitieel en reclasseringsachtergrond hebben, zijn zij goed in staat adequaat en snel te rapporteren aan OvJ en/of RC en hebben zij zicht op het reclasseringsaanbod. In het rapport zal een haalbaar plan van aanpak opgenomen worden dat doorgesproken is met betrokken instanties en cliënt.
Ook de rapportages ten behoeve van vroeghulpinterventie, waaronder bezoek aan cliënt op politiebureau, kan door BCC Consult verzorgd worden.

Logo BCC Consult - lets go on