BBC Consult BV - BCC in beeld - contact

Re-integratie

BCC Consult biedt intensieve, persoonlijke begeleiding aan cliënten, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bij het vinden van een passende opleiding en/of een passende baan, in de vorm van re-integratietrajecten. Als aanbieder van re-integratie trajecten hebben we altijd te maken met een individuele cliënt en een opdrachtgever (UWV, Sozawe). Voor beide partijen zoeken we de meest optimale oplossing. Soms is een goed resultaat alleen te halen via een multidisciplinaire aanpak.

Als aanbieder werken we dan samen met psychologen,  re-integratiebureaus en het lokale zorgnetwerk. Wij blijven ook dan het aanspreekpunt en voeren samen met de cliënt de regie. Binnen het traject bieden wij naast trainingen, ondersteuning en begeleiding waardoor de werknemers- en sociale vaardigheden versterkt worden, ook de mogelijkheid tot het opdoen van arbeidsgewenning binnen de gecreëerde arbeidssimulatie plekken. Hier wordt actief gewerkt aan het opdoen van arbeidsritme, gezag en ervaringen middels de diverse aangeboden werkzaamheden. Naadloze aansluiting bij de persoonlijkheid en de innerlijke drijfveren van de cliënt vergroot de kans op het vinden van passend, uitdagend werk en dat hij op de wekplek kan blijven. Van belang is ook dat de cliënt zelf ervaart dat het verwerven van beroepskwalificaties, bij voorkeur middels kwalificerende scholing of EVC (Eerder Verworven Competenties), een absolute noodzaak is om met succes ook op de lange termijn in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Logo BCC Consult - lets go on